ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Άδεια κυκλοφορίας
  2. ΚΤΕΟ
  3. Ταυτότητες αγοραστού – πωλητού
  4. Παραστατικό ΑΦΜ αγοραστού
  5. Κόστος ανάλογα με τον κυβισμό του οχήματος